Mēs


Pirro dzimta - tie esam mēs

Ap pusotra simta šepat Latvijā un arī citās zemēs mājvietu atradušu latviešu, ko ilgos gados, Pirro dzimtas koku veidodams, ir sameklējis mūsu seniors Dāvis Pirro. Pēc viņa pētījuma, dzimtas saknes Latvijas zemē aug kopš 18. gadsimta vidus un pirmais, galvenais zars sākas ar dzimtas tēvu vārdā Spricis. Taču pats dzimtas aizsākums un izcelšanās mums joprojām vēl ir neatklāts noslēpums, kura atbilde tiek meklēta pat tālu ārpus dzimtās Latvijas robežām.

Gadu gaitā dzimtas koka zari aug un plešas plašumā. Ģimenes izklīst gan pa Latvijas, gan citzemju ārēm. Līdz mūsdienām dzimta sakuplojusi kā milzu ozols. Ikgadējos saietos katra piedzimuša vai no jauna atrasta dzimtas dalībnieka vārdu zara galā vai malā ierakstam ar patiesu prieku.

Katram, kurš patiesi jūt sevi par Pirro, mūsu sirdis ir atvērtas.

Vairāk kā desmit gados dzimtai ir izveidojušās savas tradīcijas. Mēs pulcējamies ik gadu augusta otrajā sestdienā un katra atkalredzēšanās ir visīstākie svētki. Tradicionāli jautra izvēršas ģimeņu un paaudžu fotografēšanās, kad vienas paaudzes bildē var sastapt kā zīdaini, tā sirmgalvi. Mums ir aktīvu jauniešu pulciņš, tas nozīmē, ka dzimtas tradīcijas tiks glabātas vēl daudzām paaudzēm. Šobrīd, savas dzimtas vēstures saglabāšanai, veidojam elektronisku dzimtas dalībnieku arhīvu. Lai nākotnē viens otram nepazustu, lai nekad neaizmirstu to, kas mēs esam un no kā esam cēlušies!

Mēs esam draudzīgi, sirsnīgi un līksmi. Mēs – Pirro dzimta.


1997 gads

1999 gads

2000 gads

2002 gads

2003 gads

2004 gads

2005 gads

2006 gads

2007 gads

2008 gads (video)

2010 gads

2011 gads

2012 gads

2013 gads

2014 gads

2015 gads

2016 gads


Those are us - The Pirro family.

More than one hundred and fifty Latvian born here and sheltered abroad that our senior Dāvis Pirro has found upon tracing the Family Tree. According to his research the ancestry of the family can be traced back to the middle of the 18th century and the first branch of the family began with the family father whose name was Spricis. However, the very beginning and origin of the family still remains to be an unrevealed secret and the answer is being searched far from the native land. In the course of time the branches of the family tree grow and expand. The families are scattered all over Latvia and outside its borders. Up to nowdays the family has expanded its branches like a huge oak. During annual meetings we take great pleasure in registering every new born or a new name of the newly discovered family member on the branch of the family tree.

Our hearts are open to anyone who feels himself Pirro. During more than ten years we have developed our own traditions. Every year on the second Saturday of August we have a get-together and every possibility to meet again brings us a lot of pleasure.

It is enjoyable tradition to come together, make photoes of all generations, and one can see a baby and an aged one in the same picture. We have an active group of young people, and this means that our traditions will survive through many generations ahead.

To preserve the history of our family we are making its electronic archives – no to get lost, not to ever forget who we are and what tree we are from.

We are friendly, sincere and joyful! We are the Pirro family.


Autorizēties